Αρχική > Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ

Η δράση της μεθόδου γραφής Braille

Ο αγώνας της Yves Rocher από τη στιγμή της ίδρυσής της ήταν ο εκδημοκρατισμός της ομορφιάς, να την κάνει προσιτή και ανοιχτή σε όλες τις γυναίκες που την επιθυμούν.

Γιατί το σύμπαν της ομορφιάς να είναι προσιτό μόνο σε όσες έχουν όραση;
Οι τυφλές και οι γυναίκες με δυσκολίες όρασης έχουν επίσης το δικαίωμα να αισθάνονται όμορφες και να απολαμβάνουν τα οφέλη της ομορφιάς.

Επειδή οι ανάγκες αυτών των γυναικών είναι ειδικές, από το 2001 έχουμε συνεργασία με την HandiCapZéro.

® Σήμα κατατεθέν από τον Yves Rocher